Διαφήμιση μέσω emails και Newsletters

Ένα μεγάλο ποσοστό των αγορών που πραγματοποιούνται online, λαμβάνουν χώρα μετά από την παραλαβή κάποιου διαφημιστικού e-mail και πριν την επίσκεψη ιστοσελίδων .

Μερικοί από τους βασικότερους σκοπούς που έχουν τα διαφημιστικά emails / Newsletters:
Άμεση πώληση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας μέσα από τον ιστοχώρο σας ή όχι.
Έμμεση ενημέρωση για κάποια ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών.
Εταιρικό Newsletter που να σχετίζεται με το χτίσιμο του ονόματος της εταιρίας γενικότερα (Brand Awareness).
Κλαδικά νέα με σκοπό την συνεχή υπενθύμιση του ονόματος της εταιρίας.

10net εφαρμογές διαδικτύουΗ 10net σας προσφέρει:
Κατασκευή του κατάληλου Newsletter για την προβολή σας.
Αποστολή  emails περιοδικά ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Διείσδυση του newsletter από τα περισσότερα anti-spam policies.
Διαχείριση και επεξεργασία των λιστών emails πελατών και ανάλυση αποτελεσμάτων.

Η 1onet σας προτείνει μία λύση προσαρμοσμένη στα μέτρα του ιστοχώρου και του κλάδου σας, ώστε το διαφημιστικό σας email να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Fb like page
support