Πληρωμές

Μπορείτε να κάνετε τις πληρωμές σας στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς
δικαιούχος
Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου
με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας η την ιστοσελίδα σας.
10netΕΘΝΙΚΗ
088-60609-356
ΙΒΑΝ GR90 0110 0880 0000 0886 0609 356

 

 

10net

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5106-006910-590
ΙΒΑΝ GR41 0172 1060 0051 0600 6910 590

 

10netALPHA
174-002101-147887
ΙΒΑΝ GR30 0140 1740 1740 0210 1147 887

 

Fb like page
support