Οδηγίες αποστολής sms

Επεξήγηση κατάστασης μηνυμάτων στο ιστορικό της εφαρμογής.

•Delivered to phone – Το SMS έχει παραδοθεί στο κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη
•Queued – Το SMS έχει αποθηκευτεί και θα μεταδοθεί σε πολύ λίγο ή θα μεταδοθεί την συγκεκριμένη ώρα που έχει προγραμματιστεί.
•Delivered to SMSC - Το SMS έχει επιτυχώς καταχωρηθεί στο liveall.eu, έχει καταχωρηθεί στο κέντρο μηνυμάτων και θα μεταδοθεί στο κινητό τηλέφωνο όταν αυτό είναι διαθέσιμο (αυτό μπορεί να σημαίνει, την ίδια στιγμή, αν το κινητό είναι ανοικτό, ή όταν το κινητό ανοίξει). Συγκεκριμένα, όταν το κινητό είναι κλειστό και στείλουμε SMS σε αυτό, ο τρόπος που το κέντρο μηνυμάτων προσπαθεί να ξαναστείλει έχει ως εξής: σε 5′ ή 10′, σε 1h ή 4h σε 8h και σε 24h. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον provider (Cosmote, Vodafone, Wind κοκ).
•Queued on SMSC – Το SMS είναι σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το κινητό τηλέφωνο είναι κλειστό.
•Unknown subscriber - Άγνωστος αριθμός. Ο συνδρομητής δεν υπάρχει.
•Non delivered to phone – Το SMS έχει αποτύχει να παραδοθεί στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους.
•Expired – Το χρονικό όριο παράδοσης του SMS στο κινητό τηλέφωνο έχει λήξει.
•Non-Delivered to SMSC – Αυτό συνήθως συμβάινει γιατί ο αριθμός του παραλήπτη δεν είναι αποδεκτός.

Οδηγίες χρήσης

•Κάθε τηλ. αριθμός που στέλνουμε θα πρέπει να έχει στην αρχή του και τον κωδικό της χώρας. πχ. Για Ελλάδα θα πρέπει να προηγείται το 30. Υποθέτοντας ότι θέλετε να στείλετε στο 6911122222, τότε, ο σωστός αριθμός που θα πρέπει να εισάγετε είναι ο 306911122222.
•Ο αποστολέας πρέπει πάντα να είναι μια αλφαριθμητική τιμή (Επιτρέπονται Λατινικά γράμματα. Μπορεί επίσης να περιέχει αριθμητικά ψηφία 0-9 και τα σύμβολα _ – . ! *) μέχρι 11 χαρακτήρες. Αποστολέας που έχει μόνο αριθμητικά ψηφία, πχ. αριθμός κινητού δεν γίνεται αποδεκτός.
•Όταν βρίσκεστε στην πλήρη οθόνη της αποστολής των SMS, μπορείτε να διαλέξετε όποιες επαφές θέλετε ή όποια group θέλετε να στείλετε. Δεν υπάρχει συνδιασμός επαφών και groups, δηλαδή πχ. να διαλέξετε κάποιες επαφές και 1 group.
•Κάθε επαφή μπορεί να ανήκει σε πολλά groups.
•Στην επιλογή «O SMS λογαριασμός μου» μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσετε μεταβλητές της εφαρμογής. Μπορείτε να ορίσετε το προεπιλεγμένο όνομα αποστολέα, τον χαρακτήρα διαχωρισμού για το csv αρχείο, να ορίσετε την κωδικοσελίδα του αρχείου csv που περιέχει τις επαφές.
•Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε των κωδικό SMS voucher που έχετε προμηθευτεί και θα αυξήσει το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
•Στην επιλογή «Βοηθητικά» μπορείτε να κάνετε import επαφών και να στείλετε μαζικό sms απευθείας από ένα csv αρχείο.
i) Όσον αφορά τις επαφές, αν κάποια από αυτές στο αρχείο υπάρχει ήδη στο σύστημα (κύριο κλειδί είναι το τηλέφωνο), τότε αυτή ανανεώνεται με τις νέες τιμές που θα έχει το αρχείο σας. Επίσης μπορείτε να ορίσετε και το group που θα ανήκουν οι εισαγόμενες επαφές και αν το groups δεν υπάρχει, τότε δημιουργείται. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα πεδία του import αρχείου επαφών φαίνονται παρακάτω.

format του csv αρχείου επαφών

1.Κιν. τηλέφωνο
2.Τίτλος
3.Όνομα / Επωνυμία
4.Επίθετο
5.email
6.Ελεύθερο πεδίο1
7.Ελεύθερο πεδίο2
8.Ελεύθερο πεδίο3
9.Ελεύθερο πεδίο4
10.Όνομα group
Αν υποθέσουμε ότι έχετε ορίσει σαν χαρακτήρα διαχωρισμού το ; τότε οι γραμμές του csv αρχείου θα είναι κάπως έτσι:

306911122222;Mr.;Bill;Gates;bill@example.com;A string value;4.23;;;My favorites group
11591591597;Mr;Steve;Jobs;steve@example.com;;;;;My dislikes groups

Όσον αφορά τώρα, τη μαζική αποστολή SMS από αρχείο, υπάρχουν 2 πεδία για κάθε εγγραφή:

format csv αρχείου μαζικής αποστολής SMS

1.κινητό τηλέφωνο
2.Κείμενο SMS*
Παράδειγμα ενός αρχείο αποστολής μαζικού SMS φαίνεται παρακάτω:

306912345678^Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αρχίσει οι προσφορές στο κατάστημά μας.
306912345689^Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αρχίσει οι προσφορές στο κατάστημά μας.

Η διαδικασία και για τις 2 παραπάνω περιπτώσεις import είναι πολύ απλή.

Πατάμε το κουμπί [Select csv file] και βρίσκουμε το αρχείο που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε το σύστημα για το import. Αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η διαδικασία θα σας εμφανιστεί μήνυμα με τα αποτελέσματά της.


* Το κείμενο του SMS δε θα πρέπει να περιέχει τον χαρακτήρα διαχωρισμού των πεδίων που έχει οριστεί για το csv αρχείο. Πχ. αν έχετε ορίσει σαν χαρακτήρα διαχωρισμού το σύμβολο ; τότε δε θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας, γιατί το σύστημα δε θα μπορέσει να καταλάβει που τελειώνει το κάθε πεδίο και θα επιστρέψει μήνυμα λάθους.
Προτείνεται να χρησιμοποιείτε τον χαρακτήρα ^ ως χαρακτήρα διαχωρισμού, που χρησιμοποιείται πολύ σπάνια σε κείμενο.

Fb like page
support